112. SZÉKELYBERE

1567-ben 9 kapuval jegyzik a regestrumban.

Hívei mind katolikusok voltak és a legújabb időkig Berekeresztúrhoz tartoztak. És oda tartoztak a reformáció idején a reformátussá lett hívek is.

Még a XVII. század végén is csak haranglábról tudunk. (Kelemen: Művészett. I. 180.) Benkő Károly idejében épül fatemploma. (Marosszék. 196.) Mai temploma 1842-ből való.

Lakóiról a helynevek tanúskodnak: Győrös, Szőlőfő, Násza, Nyíres, Ördöngös tó (SZOKL. VI. 405.), Ropó, Vágás, Egerpatak, Kövecses (Benkő K.: i.h.).