41. MEZŐCEKED

1332-ben villa Cheked, Chikud néven jelentkezik a forrásokban. (Beke: Az erd. egyházmegye. 181.) 1414-ben Cheged (C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1522-ben Czeked (uo.) formában jelölik.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Pál a pápai tizedjegyzék szerint 34 dénárt fizet, 1334-ben 17 dénárt és 20 montan dénárt, majd ismét 17 dénárt és 23 montan dénárt. (Beke: i.m. 181.; Documente. XIV. C., III. 143, 183.)

Későbbi adat sem templomáról, sem híveiről nincs. A XV. századtól görögkeletiek lakják.