44. MEZŐŐRKE

1289-ben Heurke néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1312-ben Eurke, 1453-ban utraque Ewrke, 1505-ben Wrke (uo.) formában fordul elő. 1318-ban Szent Margit tiszteletére szentelt temploma van. (Beke: Az erd. egyházmegye. 188.; Orbán: Székelyföld. V. 150.)

Középkori katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek. De korán megfogyatkoznak, s így középkori temploma nyomtalanul elpusztul. A megmaradt hívek Alsódetrehembe járnak templomba. A falu a XV. századtól fokozatosan görögkeletivé válik.