46. MÉSZKŐ

1333-ban jelentkezik az okiratokban Meskun (Meskuu) néven. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1342-ben Mezkew, 1587-ben Mezkeo (uo.) formában fordul elő.

1333-ban plébániatemploma van, ebben az évben papja, Pál 18 dénárt fizet a pápai tizedjegyzék szerint. (Beke: Az erd. egyházmegye. 183.; Orbán: Székelyföld. V. 159., 1. jegyz.; Documente. XIV. C., III. 160.)

Az 1595-ös templomépítésre vonatkozó adat vagy a középkori templom javítására, vagy újjáépítésére vonatkozik. (Orbán: i.m. V. 160., 3, jegyz.)

Nagyobb átépítésre 1783-ban és 1931-ben kerül sor. (Négyszáz év. 1968.)

Középkori katolikus lakói a reformáció idején átélik a reformáció változását és az unitárius vallásnál állapodnak meg, s a templom is unitárius lesz. 1585-től unitárius egyházközsége van, és 1597-ben Rákosi Mátyás az unitárius pap.

A XVIII. században unitárius anyaegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 227.) A század elején is unitárius temploma és egyháza van (Helységnévtár. 1913.)

Unitárius templom

Unitárius templom