48. MIKES

1297-ben Mykis, 1409-ben villa Mykes, 1461-ben Mikes néven írják az oklevelek. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Bogov a pápai tizedjegyzék szerint 40 dénárt fizet, majd ismét 40 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 183.; Documente. XIV. C., III. 143.) Utóbb 20 dénárt is fizet kétszer.

A XVII. században még áll a templom és „virágzó unitárius hitközség”. (Orbán: Torda város. 430.)

A XVIII. században már nem szerepel a Benkő által felsorolt egyházközségek között. Az unitárius lakosság eltűnik és a templom is elpusztul nyomtalanul.