49. PUSZTASZENTKIRÁLY

1310-ben Scentkirály néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1367-ben villa domini regis Zenthkyral (C. Suciu: i.m.; Szent István Emlékkönyv. III. 211.) formában említik. 1461-ben Zentkyral (C. Suciu: i.m.) a neve.

Neve arról tanúskodik, hogy 1310-ben már plébániatemploma van, mert a falu nevét Szent Istvántól kaphatta, akinek tiszteletére szentelték a templomot. A templom építése és névadása legkésőbb a XII. században történhetett. Orbán Balázs (Tordaváros. 431.) tévesen ezzel azonosítja a pápai tizedjegyzék Balázs papjának szentkirályi plébániáját, annak ellenére, hogy Gyéresszentkirálynál is említi, de ott helyesen.

Korán elpusztulhatott katolikus vagy protestánssá lett híveivel együtt, ugyanis 1518-ban már keleti szertartású hívei után kap előnevet (Oláhzentkiral). Pusztulását később (1824-ben) kapott előneve is jelzi: Puszta Szent Király.