69. HADRÉV

1270-ben Horyw, 1339-ben Hodrew, 1382-ben Hadrew néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori templomáról nincs semmi adat.

Mivel a XVI. században lakói unitáriusok, templommal, kétségtelen, hogy a reformáció előtt ezek katolikusok voltak. (Orbán: Székelyföld. V. 65.)

A következő században, a Rákóczi György kori intézkedések következtében lakói valószínűleg újra reformátusok, mert a XVIII. században a falunak református anyaegyháza van. (Benkő J.: Transsilvania. II. 182.) 1588-tól kolozsvári szászok vásárolják meg a falut és a notárius Trauzner család juttatja a XVII. században a reformátusoknak.

E század elején is református temploma van. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom