70. KOMJÁTSZEG

1355-ben a forrásokban Komiatzek, 1366-ban Kamyadzeg, 1442-ben Komyadzegh, 1587-ben Komyttszegh néven jelentkezik. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori templomáról nincs adat. A XVII. században unitárius falu, s minden bizonnyal lakói a középkorban katolikusok voltak. (Orbán: Torda város. 454.)

A XVIII. századtól vegyes a lakosság görögkeletiekkel. A reformáció előtt a tordatúri egyháznak lehetett filiája és a reformáció után is (Benkő: Transsilvania. II. 227.), szerény kis templommal. (Orbán: Torda város. 454.)

Századunk elején unitárius anyaegyház. (Helységnévtár. 1913.)

Unitárius templom

Unitárius templom