74. PUSZTACSÁN

1366-ban Chan néven jelentkezik az okiratokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

A középkorban katolikus.

Az 1658. évi tatár támadáskor elpusztul. Utána görögkeleti.