2. ALSÓTÖK

1392-ben Alsótök, 1406-ban Also-Tökuk, 1442-ben Also-Tewk, 1587-ben Also Theok néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

A templom építésére 1481. márc. 28. előtt Tamás deák 6 forintot fizet Zykerehi Andrásnak. (Kolozsmonostori Levéltár protokolluma. D.L. 36 403, p. 151. nr. 1.)

Kőtemplomát 1480-ban építik. (Kádár: Szolnok-Doboka vm. VII. 17.)

Az építés dátumát megerősíti stílusa is: a szentélynégyszög négyzetes keresztboltozata alapján XV. századi gótikus templomok közé sorolják. A gyámkövek és zárókövek díszítettek. (Szabó T.A.: Szolnok-Doboka m. 194, 208.; Kovács: Magyar ref. templomok. I. 218.)

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció korában, rövid lutheránus változat után, református lesz.

A XVI. században református anyaegyház tiszta református lakossággal. Később filia. Lakói az 1658–1663. évi török betörések, hódoltság idején fogyatkoznak meg. (Kádár: i.m. VII. 10.)

E század elején is református filia. (Helységnévtár.1913.)

Református templom

Református templom