34. LÓNAPOKLOSTELKE

1306-ban Puklustheluky, 1320-ban Poclustelek, 1459-ben Poklostheleke, 1493-ban Poklosthelek, 1615-ben Poklostelke néven jelentkezik a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 84.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

A középkorban tiszta katolikus falu.

1541-ben katolikus temploma van, mert plébánosa szerepel. (Kádár: Szolnok-Doboka vm. V. 470.) Pusztulása már a XVI. században megkezdődik, s ezt többé nem is tudja kiheverni. Ez magyarázza, hogy a reformáció után már nem szerepel sem temploma, sem egyháza.

1700-ban csak 10 jobbágy lakik a faluban, 10 házzal.

1715-ben a vármegye az elmenekülteket és erdőkben rejtőzőket biztatja, hogy térjenek haza, mert elmúltak a háborús veszedelmek. (Kádár: i.h.)

Középkori lakóiról a helynevek vallanak: Erőspatak, Louna, Sanctus Lapis, Domb, Kékes, Byrch, Bencse, Kuhatár. (Kádár: i.m. V. 459, 471.).