22. OLÁHNÉMETI

1332-ben Fulnempty, 1380-ban Néemeth, 1468-ban Nemethy, 1587-ben Zaz Némethy, 1650-ben Numtiu (C. Suciu: Dicţionar istoric.) néven jelentkezik az okiratokban. (Documente XIV C., III 148)

1332-ben plébániatemploma van, mert ebben az évben papja, Bertalan a pápai tizedjegyzék szerint 32 dénárt fizet. (Documente. XIV. C., III. 148.)

Korán elpusztulhatott, mert később sem templomáról, sem egykori katolikus lakóiról vagy azok utódairól nincs adat. Középkori katolikus (német) lakóinak emlékét őrzi eredeti neve is: Felnémeti, Németh, amely nevet a betelepült románok is átvettek: Muntiu, Mintyu. (C.Suciu: i.m.) Oláh előneve 1760-tól tűnik fel. (uo.)

A XVI. században „Pusztanémeti néven írják. A később betelepült görögkeletiek templomát 1907-ben még szász templomként emlegetik, tehát ez lehetett a középkori templom. (Fabini)