14. BENCENC

1263-ban Sohtteluk néven jelentkezik az okiratokban. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 133.) 1291-ben Sotheluk, 1320-ban Sohtheluk, 1332-ben Benchench, 1345-ben Sahtteluke alio nomine Benchench (Györffy: i.h.; C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1417-ben Benczencz formában fordul elő.

Nevét a székely nemzetiségű Benchens után kapta. (Györffy: i.h.; Beke: Az erd. egyházmegye. 79.) 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja 40 dénárt fizet, 1334-ben 24 dénárt. (Györffy: i.h.; Beke: i.m. 78.; Documente. XIV. C., III. 124.; Documente. XIV. C., III. 124.; Budai: A hunyadi főesperesség. 26.)

Temploma a századok viharaiban nyomtalanul eltűnt.

Középkori katolikus lakói lutheránusok lettek és kevés létszámban ma is azok, de templom és egyházközség nélkül.