32. ECSELLŐ

1330-ban Thychelew, 1334-ben Tykylov, 1354-ben Echekkeu, 1378-ban Tytzlar, 1507-ben Thetsehel néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 140.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1330-ban plébániatemploma van, melynek papja, János a szász papok és a gyulafehérvári püspök közötti perben szerepel. A sebesi dékánsághoz tartozik, ami szász és katolikus lakosságot feltételez. (Documente. XIV. C., 324.; Györffy: i.h.)

1334-ben Lőrinc a plébános, aki a pápai tizedjegyzék szerint 1334-ben 44 dénárt fizet. (Györffy: i.h.; Beke: Az erd. egyházmegye. 96.; Documente. XIV. C., III. 187.) Beke szerint (i.h.) lehetséges, hogy 1332-ben a Trikov néven szereplő befizetés is Ecsellőre vonatkozik. Ekkor János papja 5 lotó ezüstöt fizet.

1486-ban Sartori János, a Szent Mihályról elnevezett Etschi villa kápolnájának igazgatója, VIII. Ince pápától engedélyt kér a papi rendek felvételéhez. (Beke: i.m. 90., jegyz., a Supplicationes. 1082., 116. után.) Temploma tehát Szent Mihály tiszteletére volt szentelve.

Korán elpusztulhatott, mert sem a reformáció idején, sem a XVIII. században felsorolt plébániák között nem szerepel, és nincs se katolikus, se protestáns közössége.