35. FARKASTELKE

1306-ban jelentkezik először Farkastelke néven. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1318-ban Farkasteluka, 1331-ben Farkasteluk, 1336-ban Farkas teleke, 1494-ben Farkastelky formában fordul elő. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 142.; C. Suciu: i.m.)

1318-ban az egeresi apát birtokáért pereskedik a magánbirtokosok követelései ellen. 1496-ban bírói ítélet mondja ki, hogy az erdélyi káptalan birtoka. (Beke: Az erd. egyház-megye. 100.)

1452–1453-ban a templom rektora, Valentinus szerepel egy peres ügyben.

A középkorban Szent Miklós tiszteletére szentelt temploma volt. (Urkundenbuch. VII. 297.) Utolsó papja 1487-ben hal meg. (Fabini)

Temploma és egyháza korán elpusztul, mert később nincs adat róla. (Urkundenbuch. V. 344, 419.) Lakói 1470 után Muzsnára költöznek. Beke (i.m. 100.) ezzel azonosítja a pápai tizedjegyzékből ismert vallis Lupardi, Luperti villa templomára és papjára vonatkozó adatot. Ez nem valószínű. (Lásd Luperti villa.)