36. FEHÉREGYHÁZ

1330-ban Alba Ecclesia néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) Már neve templomának tanúja.

1330-ban János plébános neve a szász papok panaszában szerepel, amelyet a püspök és a székeskáptalan ellen adnak be. (Documente. XIV. C., II. 325.; Beke.: Az erd. egyházmegye. 89.; Káptalani Levéltár. f. 6., num. 28.) 1332-ben ugyanez a János pap a pápai tizedjegyzék szerint fél fertót, majd ismét fél fertó ezüstöt fizet, 1334-ben 3 garast és 9 dénárt, majd 66 dénárt, 1336-ban fél fertót és l és fél kunint. (Beke: i.h.; Documente. XIV.C., III. 141, 181, 187.)

1484-ben még létezik, amiről Őraljaboldogfalva templomában talált felirat tanúskodik: „Hic fuit Martinus, frater Johannis de alba ecclesia volgo Holycrer 1484 (Fabini).

1764-ben még láthatók voltak a település romjai. (Fabini)

Emlékét ma csak egy határnév őrzi Szerdahely mellett, elpusztult település.