37. FELENYED

1332-ben Enyd superior néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 141.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Ebben az évben plébániatemploma van, papja, István a pápai tizedjegyzék szerint 18 dénárt fizet, majd újra 22 dénárt, majd ismét 30 dénárt egyetlen évben. (Beke: Az erd. egyházmegye. 81.; Documente. XIV. C., III. 138.)

1451-ben a kolozsmonostori apát levelében mint plébániát említi. (Beke: i.h.; Batthyaneum. II. 134.)

A XVIII. században templomát lebontják és helyén 1793 és 1818 között új templomot építenek. (Ref. Névkönyv. 1868. 11.)

Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek, a templommal együtt.

1629-ben református papját említik. (Ref. Névkönyv. 1868. 11.)

A XVIII. században református anyaegyház, tiszta református lakossággal. (Benkő J.: Transsilvania. II. 183.; Alsófehér vm. monográfiája. I. 466.) E század elején is református anyaegyház. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom