38. FELGYÓGY

1332-ben Gyod, 1410-ben Felgyogy, 1413-ban Gyogyh Superior néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Az oklevelekből nem mindig dönthető el biztosan, melyik adat vonatkozik Diódra és melyik Felgyógyra, mert Algyóggyal szemben néha Diódot is írják Felgyógynak. Biztos adat viszont a pápai tizedjegyzékben György pap befizetésének azonosítása ezzel a Felgyógy faluval. György pap 1332-ben a pápai tizedjegyzék szerint 40 dénárt fizet, 1333-ban 32 dénárt, 1334-ben 20 dénárt. (Documente. XIV. C., III. 124, 159, 195.)

1340-ben András plébános jelen van, amikor István özvegye – lelke üdvére gondolva felszabadítja a szolgaságból a Kandinak nevezett Margitot, Erzsébetet, Ilonát és Katalint, valamint Balázst, hogy „bárhol lakhassanak, élhessenek, mint szabad emberek, megszabadítva őket a szolgaság minden jelétől vagy bélyegétől.” (Documente. XIV. C., III. 525.)

Ugyancsak ez az András pap egy 1346-ban készült oklevél szerint jelen van egy tanúkihallgatáson. (Documente. XIV. C., IV. 292.) Ezek szerint Felgyógyon a XIV. század elején plébániatemplom van.

Katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek, a templommal együtt.

A XVIII. században még református filia. (Benkő J.: Transsilvania. II. 183.), de azután se templomról, se egyházközségről nincs adat. A templom nyom nélkül elpusztul.