50. KASZTÓ

1332-ben Koztov, 1334-ben Kaztonia, 1587-ben Kaztho, 1659-ben Kaszto néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, János a pápai tizedjegyzék szerint 1 fertó ezüstöt, majd 8 garast fizet, 1333-ban 1 fertót, 1334-ben 3 pensa dénárt és 21 dénárt, ismét 80 dénárt, 1335-ben 93 dénárt, 1336-ban 93 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 92.; Documente. XIV. C., III. 128, 138, 179, 188, 213.; Budai: A hunyadi főesperesség. 27.)

1334-ben megállapítják, hogy 64 füst van a faluban a gróf, a tanító és a pap házával együtt. (Documente. XIV. C., III. 241.)

1409-ben Mihály a plébános.

Gergely, a kasztói templom egyik oltárának papja, egy oklevél szerint VIII. Ince pápától (1484–1492) a papi rendek felvételének engedélyezését kéri. (Beke: i.m. 91., jegyz.; a Suplic. 1160., 294 után.) Ebből az oklevélből az is ismeretes, hogy a templom Szent Antal tiszteletére volt szentelve.

1500-ban 49 hospites (szász lakója van).

1673-ban még lelkipásztora van. (Fabini)

Úgy látszik, már kipusztulnak a katolikus hívek és elpusztul a templom is, mert később nincs adat róluk.