56. KISMINDSZENT

1303-ban Mendzenth néven jelentkezik az okiratokban. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 174.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1638-ban villa Omnium Sanctorum, 1587-ben Mindszent, 1587-ben Minszentt formában fordul elő. (C. Suciu: i.m.)

A település 1303-ban jelentkező neve Mindszentek tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik. A név több középkori oklevélben ismétlődik és ma is őrzi régi nevét.

Mikor pusztult el temploma és mikor tűntek el egykori hívei, arról nincs adat.