28. SAJÓNAGYFALU

1243-ban Nogfalu, 1334-ben Magna villa, 1632-ben Nagyfalu néven jelentkezik a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori. I. 562.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1334-ben plébániatemploma van, ebben az évben papját a tizedszedők elé idézik, mert Hermann pap késett a fizetéssel. Ugyanezen évben 14 garast fizet. (Györffy: i.h.; Documente. XIV. C., III. 136,182.)

1432-ben Jakab a plébános.(Urkundenbuch IV. 4812) 1523-ban Albert.

1443-ban Bertalan a plébános. (Urkundenbuch. V. 121, 125, 126.), 1520-ban pedig Albertus, aki a bécsi egyetemen joghallgató. (Tonk: Erdélyiek. 198/13.) 1447-ben Szt. Gellért templomról van adat. (Urkundenbuch V. 213) Ez azonban Apanagyfalunál is szerepel.

1602-ben sokat szenved.

Templom és egyházközség korán elpusztul, mert később sem temploma, sem hívei oklevelekben nem szerepelnek. Az evangélikussá lett hívek egyházközsége megszűnik 1612-ben.

A XVII. századtól görögkeletiek költöznek helyükbe.