61. MAGYARBECE

1272-ben jelentkezik első ízben Beche néven. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 132.) 1317-ben Bece, 1332-ben Beche, 1440-ben Becze formában fordul elő. (C. Suciu: Dicţionar istoric.; Györffy: i.h.)

1332-ben plébániatemploma van, mert ebben az évben papja, Benedek a pápai tizedjegyzék szerint 36 dénárt fizet, majd 50 dénárt, 1333-ban 20 dénárt, 1334-ben 2 régi és 14 új dénárt, 1335-ben 22 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 78.; Györffy: i.h.; Batthyaneum. II. 134.; Documente. XIV. C., III. 124.)

Középkori katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek, a templommal együtt.

A XVIII. században református anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 183.), és e század elején is az. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom