71. MAGYARSZENTBENEDEK

1332-ben de S. Benedicto, 1339-ben Zent Benedek, 1587-ben Zentt Benedek néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 185.; C. Suciu: Dicţionar istoric.).

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Albert a pápai tizedjegyzék szerint 7 liliomos dénárt fizet és 4 közönséges dénárt, Domokos pap pedig 1334-ben 10 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 79.; Documente. XIV. C., III. 124.) Utóbbi Péter papról tud.

A falu neve Szent Benedek tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik. A XIV. századi temploma ma is áll. (Négyszáz év. 1968.)

Középkori katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek, majd unitáriusok, és a templomot is megkapják. A XVIII. században unitárius anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 227.) és ma is az. (Helységnévtár. 1913.)

A XVI–XVII. századi változások során a lakosság egy része ismét református, akiknek új templomot építenek. A XVIII. században református anyaegyház is van, és e század elején is. (Helységnévtár. 1913.) Az unitárius templom kazettás mennyezete 1702-ben készült. (Négyszáz év. 1968.)

Református templom

Református templom

Unitárius templom

Unitárius templom