79. MEGYKERÉK

1264-ben terra Germand néven jelentkezik a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 173.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1303-ban Mengkerek, 1332-ben Medykerek, 1333-ban Medikerek, 1410-ben Megkerek, alias Gyarmand formában szerepel. (Györffy: i.h.; C. Suciu: i.m.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Lőrinc a pápai tizedjegyzék szerint 30 dénárt, majd ismét 30 dénárt fizet, 1333-ban 17 dénárt, 1335-ben 2 garast. (Györffy: i.m. II. 173.; Documente. XIV. C., III. 125, 138, 160, 194.; Batthyaneum. II. 135.)

1521-ben Modrusi Lukács fehérvári kanonoknak birtoka van itt, amelyet a székesegyház az Úr színeváltozása oltárának hagyományoz. (Beke: Az erd. egyházmegye. 85.)

1538-ban Megykerék Kolozsvári Péter kanonok birtoka. (Batthyaneum. i.h.)

Egykori katolikus lakossága korán elenyészett, mert később nincs adat sem róluk, sem templomukról.