81. MIKLÓSLAKA

1332-ben Mykloslaka néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 173.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1355-ben Myklosslaka, 1600-ban Miklos laka formában fordul elő. (C. Suciu: i.m.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Ábrahám a pápai tizedjegyzék szerint 30 dénárt fizet, majd ismét 30 dénárt, 1334-ben 23 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 85.; Györffy: i.h.; Documente. XIV. C., III. 123, 153.)

A XVII. században még áll a temploma és református anyaegyháza van. (Benkő J.: Transsilvania. II. 183.)

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, a templommal együtt.

Az egykor „virágzó református egyházközség” a XVII–XVIII. század folyamán annyira megfogyatkozik, hogy templomát sem tudja fenntartani és megszűnik. A XIX. században már csak romjait ismerik. (Alsó–Fehér vármegye monográfiája. I. 466.)