92. ÖRMÉNYSZÉKES

Első ízben 1319-ben jelentkezik az oklevelekben Ennen néven. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 178.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1398-ban Bolgárzekes,1519-ben Ercnenzezegey formában fordul elő. (C. Suciu: i.m.)

Csak feltételesen állítható, hogy 1330-ban plébániatemploma van, amikor Henchmann a plébános a Zechesnek írt településen. Beke Örményszékest részesíti előnyben az azonosításban (Az erd. egyházmegye. 22., jegyz., az Urkundenbuch. III. 431. után), míg mások Koncával azonosítják. (Documente. XIV. C., II. 325.)

Ugyanez a bizonytalanság Tamás pap esetében is, aki a pápai tizedjegyzékben szerepel (lásd Konca), és akiről Beke nem nyilvánít véleményt: Konca vagy Örményszékes papja volt-e. (i.m. 102.) Egy bizonyos, hogy szász telepítés volt és csak a XVI. századtól görög-keleti.

Az 1913. évi Schematismus a középkori plébániák közé sorolja (Olim parochia).

Középkori katolikus lakói a reformáció során reformátusok lettek, de korán elenyésztek a templommal együtt.