94. PÁD (HUNGARICA és SAXONICA)

1265-ben jelentkezik először: Pad Saxonica et Pad Hungarica néven. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 179.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Neve után ítélve magyar és szász lakossága volt, tehát a középkorban katolikus. S ha helyes a feltételezés, hogy azonos a Gyud Saxonica néven 1334-ben feltűnő helységgel, akkor temploma is van, mert 1334-ben a dézsma összeíráskor megállapítják, hogy Gyud Saxonica dézsmáját eladták Mihály comesnek 6 és fél ezüst márkáért, szebeni súlymérték szerint. (Documente. XIV. C., III. 186.)

A település már a középkorban eltűnt. Alvinc és Poklos között feküdt. (C. Suciu: i.m.)