95. PERKÁSZ

1332-ben Purkaz, Purkas, 1488-ban Parkasz, 1504-ben Perkasz, 1673-ban Perkaz néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa, Péter a pápai tizedjegyzék szerint 3 lotó ezüstöt fizet, majd fél fertó ezüstöt, 1333-ban 60 dénárt, 1334-ben 47 dénárt és ismét 30 dénárt, 1335-ben 35 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 94.; Documente. XIV. C., III. 128, 139, 213.; Budai: A hunyadi főesperesség. 28.)

Az 1335. évi összeíráskor 35 füstöt találtak, amikor Péter pap fél márkát és 5 kuntint fizet. (Documente. XIV. C., III. 342.; Beke: i.m. 22., jegyz.)

A település középkori temploma híveivel együtt korán elenyészik, mert későbbi adat nincs róla. 1504-től már görögkeletiek lakják.