107. SZÁSZCSANÁD

1311-ben Salencen néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 137.) 1334-ben Chanad, 1417-ben Chanad, 1468-ban Zazchanad, 1495-ben Scholten, 1528-ban Ken Schelten formában fordul elő. (Györffy: i.h.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1334-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Mihály a pápai tizedjegyzék szerint 44 dénárt fizet. (Györffy: i.h.; Beke: Az erd. egyházmegye. 99.; Documente. XIV. C., III. 188.)

Egy 1311. évi oklevél szerint már régebben az egeresi apátság birtoka volt, melyet Károly király újra visszaad az apátságnak. (Documente. XIV. C., I. 188.)

Középkori temploma ma is áll. Mária-templom volt.

A XIV. század elején épült kis csarnoktemplom vagy csak kápolna gótikus stílusban; torony és diadalív nélkül. Feltételezhetően bordás változatban készült alatta a régi kripta kapott helyet.

Később a templom kicsinynek bizonyult, ezért 1500 után a nyugati végéhez hajót építettek, s a volt templom a szentély szerepét kapta. Az építkezés befejezését a művésziesen faragott kapu 1522-es dátuma jelölheti, melyen felirat is van: „Hilf Gott und Mária aus Not.” „Soli Deo gratia”

1900-ra a szentély boltozatát beomlás fenyegette. Ezért 1903-ban új, többszöggel záródó szentéllyel helyettesítették, meghosszabbítva a szentély felé a hajót. Az új szentély dongaboltozatot kapott, melyen díszítésként bordákat helyeztek el. A hajó sík mennyezetes.

Oltára új, a keresztrefeszítés képét 1957-ben Trude Schullerus szebeni festőművésznő festette.

Ovális kőkerítése 1500 körül készült. Délnyugati és északkeleti szakaszából maradt belőle töredék. (Komm mit. 1987. 87–91.)

A XVI. századi újítások emlékét a Bruckenthal Múzeumban található lapos faragásos ajtószárny őrzi, mezejének reneszánsz keretelésével és olasz koszorújával. (Balogh J.: Az erd. renaissance. 146, 329.)

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején lutheránus lesz, a templommal együtt.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 210.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom

A régi lutheránus templom

A régi lutheránus templom