111. SZEBENRÉCSE

1309-ben Resz, 1330-ban Reech, 1332-ben Beeth (Reeth) néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1309-ben plébániatemploma van, papja, Balduin a székeskáptalan és a szász papok perében szerepel. (Beke: Az erd. egyházmegye. 94., jegyz.; Documente. XIV. C., I. 160.; Theiner: Mon. Vatic. II. 264.)

1332-ben Miklós plébános a pápai tizedjegyzék szerint 3 lotó ezüstöt fizet, majd 7 lotó ezüstöt, 1334-ben 1 florenust, majd 5 lotó ezüstöt, 1336-ban 18 garast. (Beke: i.m. 94.; Documente. XIV. C., III.128,141.) Ez a Miklós egy oklevélben már 1330-ban is feltűnik. (Documente. XIV. C., II. 324.; Urkundenbuch. VIII. 433.)

1486-ban a plébániatemplom rektora, Farbir Simon VIII. Ince pápától felszentelésének engedélyezését kéri. Az oklevélből azt is megtudjuk, hogy a templom Szent Erzsébet tiszteletére volt szentelve. (Beke: i.m. 94., jegyz.; Supplic. 1082. 116.)

A XIII. században kis román stílusú templom épül. A XV. században gótikus stílusban átépítik, megőrizve a régi diadalívét. 1491-ben építik a nyugati tornyot, 1500-ban erődítik.

1858-ban még létező festett deszkamennyezetét stukkómennyezettel váltják le. Egyszerű kőkerítés veszi körül. (Fabini) Egyik harangja 1400-ban készült.

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció idején lutheránus lesz, a templommal együtt.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 209.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom