116. SZEREKA

1332-ben Zarkad és Zorka néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1335-ben Zarka, 1559-ben Szarka, 1673-ban Szaraka (C. Suciu: i.m.) formában fordul elő.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Vinchov a pápai tizedjegyzék szerint 1 és fél fertót fizet. Ugyancsak 1332-ben Miklós pap 8 garast, 1333-ban újra Vinchov 2 pensa dénárt, 1334-ben 5 lotó ezüstöt és 20 dénárt, majd 30 dénárt, 1335-ben 40 dénárt, majd 72 dénárt fizet. A két utóbbinál Vichov vikáriusi minőségben szerepel. (Beke: Az erd. egyházmegye. 98.; Budai: A hunyadi főesperesség. 29.; Documente. XIV. C., III. 127, 138, 213.)

Katolikus lakói a reformáció idején lutheránusok lesznek, a templommal együtt. De lehetséges, hogy már ekkor pusztulóban lévő egyház, mert későbbi adat nincs róla. Nem szerepel a XVIII. századi egyházközségek között sem.

1500-ban még papja van, de 1539-ben már popáról szól az oklevél. 1559-ben a dézsmát a románok is a szászvárosi papnak fizetik, 1659-ben, 1673-ban a többi falvak is a református és lutheránus papnak.