122. TÁTÉ

1287-ben terra Hewrimus,1332-ben Thathey, 1343-ban Tathey, 1379-ben Taté, 1461-ben Thathe néven jelentkezik a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 187.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Miklós a pápai tizedjegyzék szerint 25 dénárt fizet, majd 4 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 88.; Documente. XIV. C., III. 124, 138.) 1503-ban János, tátéi presbiter, a gyulafehérvári Szent Miklós-kápolna igazgatója lesz. (Batthyaneum. II. 127.; Beke: i.m. 88., jegyz., az Erdélyi Káptalani Levéltár alapján.) Korán elpusztult temploma, s eltűntek középkori katolikus hívei is.