128. VAJASD

1238-ban Woyasd, 1302-ben is Woyasd, 1307-ben Woiasd, 1337-ben Wayasd, 1347-ben Vojasd néven jelentkezik a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 190.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori templomról nincs adat.

1307-ben a káptalan vajasdi jobbágyát említik, aki német. Még előbb, 1302-ben az erdélyi püspök lemond tizedéről a káptalan javára. Mindez katolikusokat tételez fel és templomot is. Ezt megerősíti, hogy a XVIII. században református anyaegyház van (Benkő J.: Transsilvania. II. 182.). Előbb 1580–1616 között puszta. 1616-tól újabb telepesekkel megerősítve, újul meg reformátussá lett egyháza. (Fabini)

A század elején is református anyaegyház. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom