14. FEHÉRVÍZ

1411-ben Feyrviznek írják, 1447-ben Feyerviz (Suciu).

Templom létére az 1600-as évekből van két adat: Egy kehely ezüstből latin felirattal, mely szerint 1636-ban Fejérvizi Péter adományozta: „Anno 1636 Petrus Fejérvizi (Ref Protocollum I/5 204 oldal). 1680-ban református lelkipásztor működik.

A templom építését a XV. századra teszik. Ebből a korból eredő falfestményről is írnak, de forrás megjelölése nélkül. Maga a templom már nem beszélhet, mert 1788-ban törökök égetik fel.

A templomot közösen használják a görögkeletiek és a reformátusok. Keleti vallású papról 1548 és 1559-ből van adat. 1699–1700-ban Péter nevű pap, aki a reformátusokhoz kíván áttérni.

A templom leégése után megújítják. Valószínűleg ekkor építik a közös temetőben álló református templomot, amelynek már megújításáról olvasható a templom frontján: „Isten kegyelmével újból építtetett ezen torony 1838–1839-ben Bajesdi Koszta László, volt udvarbíró V. R. F. béli adakozásból Sz. Kocsárdi Konya Dániel Sys Hunyad vármegye assesora által.”

A templom ma nagyon romlott állapotban áll. E század elején még létezik az egyházközség, de csak 19 lélekkel (Schematismus 1913).

Görögkeleti templom

Görögkeleti templom