39. SZENTMÁTÉ

1391-ben jelentkezik először a forrásokban Máthé néven. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1439-ben Máthéé, 1455-ben Máthéfalva, 1622-ben S. Máthé, Szent vagy Szász Máthé, 1700-ban Szász-Máté (uo.) formában fordul elő.

Bizonyos, hogy a falu a templom után kapta nevét, s e szerint a XIV. században Szent Máté tiszteletére szentelt temploma volt. (Kádár: Szolnok-Doboka vm. V. 144.)

A templom valóban ennek a kornak stílusjegyeit viseli, a gótikus kor alkotása. 1660-ból templomújításról szól felirat.

Szentélye keresztboltozatos, záródása egyenes, ami jellemző ennek a vidéknek templomaira. (Szabó T. A.: Szolnok-Doboka m. 204.)

Az 1622. évi összeírás megemlékezik a templomról és a hozzátartozó „jó egyházközségről”, valamint arról, hogy ezüst kelyhét „paténájával” együtt eladják 35 forintért, hasonlóképpen két harangját is. (Kádár: i.m. V. 149.; Ref. Névkönyv. 1890. 31.) Az 1622. évi adat a kehely és harangok eladásáról a hívek megfogyatkozásának jele. Az ekkor szereplő nevek is németek: Pitter, Heissler, Mathes, Hennick, Jorig, Hennick. (Ref. Névkönyv. 1890. 31.; Kádár: i.h.)

Hajója deszkamennyezetes. Korát vagy újításának idejét dátumos felirat jelzi: „1725, die 3 jun. Mlts gr. Teleki József.:. gr. Bethlen Klára asszonyával együtt zsendelyeztette, mennyeztette a szent templomot... zágoni Asztalos Jánossal és mátéi Biro Andrással...”

Egy másik dátum nélküli felirat korábbi hasonló újítást örökít meg. (Kádár: i.m. V. 150.; Ref. Névkönyv. 1890. 32.; Kovács: Magyar ref. templomok. I. 218.)

A középkorban tiszta katolikus falu a reformáció idején lutheránus lesz, lévén szász telepítés. Az 1661–1663-as évek török-tatár pusztításai nyomán a fogyatkozás tovább fokozódik. A kipusztult családok helyébe a Haller család 1702 táján reformátusokat telepít, s így a református egyházé lesz a templom.

A XVIII. században református anyaegyház és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 193.; Helységnévtár. 1913.)

A kevés számú katolikus részére a Lázár család építtet szép kis kápolnát Szent Katalin tiszteletére. (Schematismus. 1913.)

Az 1864-es helynevek egykori lakóiról tanúskodnak: Nagyrét, Kisrét, Kenderföldek, Udvari rét, Községi rét, Sás nyilak, Papi rét, Kengyelrét, Málé nyilak, Oltoványok, Gyérerdő, Bongord, Szent keresztnél, Irtoványok, Diófa gödre, Pusztaszólók, Rosszmalom, Csorgógödre, Túlsó gödrök. (Kádár: i.m. V. 151.)

A református templom bejárata

A református templom bejárata

Katolikus templom

Katolikus templom