29. MAROSNÉMETI

1330-ban jelentkezik először az oklevelekben Nemoty néven. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 297.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1389-ben Nymiti, 1425-ben Nemethy, 1506-ban Nemethfalwa a neve. (C. Suciu: i.m.)

Okleveles adat nem beszél templomról. Az 1330. évi oklevélben szereplő Heman nemzetség neve azonban német telepesekre enged következtetni. A Németi név az egész középkoron végigkíséri, és ma is létezik még román elferdítésében is: Mintia.

Minden bizonyossá teszi, hogy a középkorban katolikus lakói voltak, és azok nem maradtak templom nélkül.

Maga a templom is középkorra utal, mert eredetileg román stílusú bazilika volt. Szentélye többszöggel zárul. Nyugati része megőrizte eredeti jellegét.

A középkori katolikus lakosság a reformáció során református lesz, a templommal együtt.

A XVIII. században református anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 182.; Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom