31. NAGYRÁPOLT

1346-ban Rápolt néven jelentkezik az okiratokban. (Györffy; Az Árpád-kori. III. 299.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1409-ben Rápold, 1517-ben Rapoldth, 1587-ben Rapoltt a neve. (C. Suciu: i.m.)

Budai szerint a XIV. századi pápai tizedjegyzékben papja már szerepel, tehát a XIV. században temploma is van (Budai: A hunyadi főesperesség. 28.), de forrását nem jelöli meg, mások viszont nem említik. 1497-ben szerepel Szt. Jakab temploma (Fabini).

Középkori temploma ettől függetlenül mindenképpen van, mert 1535-ből ismerjük plébánosát, aki Rapolti János kanonok. Okleveles említése azzal kapcsolatos, hogy Gyulai Mihály és társai kirabolják, megsebesítik, s így János király elé kerül az ügy. (Beke: Az erd. egyházmegye. 122., jegyz.)

1545-ben Tárnoki János a plébános, aki szacsali „porcióját” a rápolti templomnak hagyja, hogy érte szentmisét végezzenek. Az erről szóló oklevélből azt is megismerjük, hogy a templom Szent Jakab tiszteletére volt szentelve. (Beke: i.m. 122., jegyz.; Erdélyi Káptalani Levéltár. 872.)

Szentélye többszöggel zárul. Hálóboltozata a XVI. századból való. A vakolat alól falfestmények nyomai kerültek elő.

Középkori katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek, a templommal együtt.

A XVIII. században református anyaegyház, és e század elején is az, középkori templommal. (Benkő J.: Transsilvania. II. 182.; Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom