32. ÓPISKI

1276-ban terra episcopalis Pyspuki néven jelentkezik az okiratokban. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 298.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1377-ben Pysky, 1430-ban Pisky, 1508-ban Gewsw, 1587-ben Piski a neve. (C. Suciu: i.m.)

Püspöki birtok, melyet a püspökség 1276-ban a káptalannak ad cserébe.

Feltételezhető, hogy már ekkor temploma volt, mégpedig Mária-temploma. A román nyelvű későbbi lakosság ugyanis Simeriának nevezi, ami Szent Mária templomára emlékeztet. (Lásd a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szemerja egykori falu nevét, amely a régi oklevelekben Szent Mária Boldogasszony néven szerepel.)

1341-ben Tamás erdélyi vajda pusztítja el Ópiskit. (Györffy: i.m. III. 288.)

Arról, hogy később lett volna itt katolikus egyház vagy a reformáció után annak folytatása, nincs semmi adat.

A XVIII. században is csak református filia. (Benkő J.: Transsilvania. II. 182.)

Katolikus egyház a múlt századtól inkább Piski-telepen volt, ahol a század elején is római katolikus és református anyaegyház van. (Helységnévtár. 1913.)