DÖMÖTÖR TEKLA

A NÉPSZOKÁSOK KÖLTÉSZETE

 

Budapest : Neumann Kht., 2004
TARTALOM

 
  • Előszó helyett
  • Bevezetés
  • I. A népszokás
  • II. A költői szövegek
  • III. A magyar rítusénekek motívumkincse
  • IV. A szokások költészetének párbeszédes formái
  • Rövidítések
  • Irodalomjegyzék
  • Képek jegyzéke
  • Folk Poetry connected with customs