Rövidítések

Acta Ant. Hung. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae

Acta Ethn. = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae

Arch. f. Rel-Wiss. = Archiv für Religionswissenschaft

EPhK = Egyetemes Philológiai Közlöny

Ethn. = Ethnographia

FFC = Folklore Fellows Communications

Fil. Közl. = Filológiai Közlöny

ItK = Irodalomtörténeti Közlemények

JAF = Journal of American Folklore

MTA I. OK = Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei

MTA II. OK = Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi, Történeti Tudományok Osztályának Közleményei

MNT = Magyar Népzene Tára

MNy = Magyar Nyelv

Népr. Közl. = Néprajzi Közlemények
Hátra Kezdőlap Előre