Tétel adatlapja
CÍMLAP
Dömötör Tekla
Magyar népszokások

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

Térkép

Az első magyar népszokásgyűjtemény. Mi a népszokás?
Mítosz, mágia, költészet

Az év ünnepei
Téli népszokások
Tavaszi népszokások
Nyári népszokások
Őszi népszokások. A gazdasági élet ünnepei

Az emberi élet fordulóihoz fűződő szokások
Társadalmi szokások - jogszokások

Bibliográfia
KépekFülszöveg

Egy nép érzelem- és gondolatvilágát, erkölcsét és hiedelmeit igen sokrétűen és beszédesen fejezik ki azok a szokások, melyek egész életét áthatják, bizonyos értelemben szabályozzák. Ezek a szokások az év ünnepeihez kötődő rituális szertartásokban éppúgy tettenérhetők, mint az emberi élet fordulóihoz, a születéshez, kereszteléshez, lakodalomhoz és temetéshez fűződő ünnepélyes cselekvésekben. Dömötör Tekla beavatja az olvasót a magyar nép egész szokásrendszerébe, melyben a betlehemezés, a regölés, a farsangi alakoskodás, komatál-küldés éppúgy több évszázados hagyománytól szentesített helyet foglal el, mint a húsvéti locsolás és tojásfestés, a májusfaállítás, a Szent Iván-éji tűzugrás és kiszehajtás.