Bibliográfia

Balassa Iván: „A magyar temetők néprajzi kutatása.” Ethnographia 84 (1973), 225–242.

Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Budapest, 1938.

Bartha Antal: A IX–X. századi magyar társadalom. Budapest, 1968.

Benedek András–Vargyas Lajos: Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Kolozsvár, 1943.

Bodrogi Tibor: Társadalmak születése. Budapest, 1962.

Cs. Pócs Éva: „Zagyvarékas néphite.” Néprajzi Közlemények 10 (1965).

Dienes István: „Honfoglalóink halottas szokásainak egyik ugor kori eleméről.” Archaeologiai Értesítő 90 (1963).

Dienes István: A honfoglaló magyarok. Budapest, 1972.

Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Budapest, 1958.

Dömötör Tekla: „A magyar néphit és népszokások Kelet és Nyugat között.” Ethnographia 75 (1964), 189–197.

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest, 1964.

Dömötör Tekla: A népszokások költészete. Budapest, 1974.

Fél Edit: A nagycsalád és jogszokásai a Komárom megyei Martoson. Budapest, 1944. Ferenczi Ime–Újváry Zoltán: „Farsangi dramatikus játékok Szatmárban.” Műveltség és Hagyomány 4 (1962).

Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, 1959.

Györffy György: (szerk.): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Budapest, 1976. (2. kiadás).

Györgyi Erzsébet: „A tojáshímzés díszítménykincse.” Néprajzi Értesítő 56 (1974), 5–85. Hoffmann Tamás: Néprajz és feudalizmus. Budapest, 1975.

Hont Ferenc: Az eltűnt magyar színjáték. Budapest, 1940.

Imreh István: A rendtartó székely falu. Bukarest, 1973.

Ipolyi Arnold: Magyar mythológia. Budapest, 1929. (3. kiadás).

Jung Károly: Az emberélet fordulói. Szabadka, 1978.

Kardos Tibor–Dömötör Tekla: Régi magyar drámai emlékek. I–II. kötet. Budapest, 1960.

Katona Lajos: Folklór-Kalendárium. Budapest, 1982. (2. kiadás).

Kerényi György: Jeles napok. A Magyar Népzene Tára: II. köt. Budapest, 1953.

Kiss Lajos: A szegény emberek élete. Budapest, 1955.

Kiss Lajos: Lakodalom. A Magyar Népzene Tára. III/A–III/B. kötet. Budapest, 1956.

Kiss Lajos–Rajeczky Benjámin: Siratók. A Magyar Népzene Tára. V. kötet. Budapest, 1966.

K. Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár. 1944.

Kunt Ernő: Temetők népművészete. Budapest, 1983.

László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest, 1944.

Luby Margit: A parasztélet rendje. Budapest, 1935.

Manga János: Ünnepi szokások a Nyitra megyei Menyhén. Budapest, 1942.

Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest, 1968.

Manga János: „A magyarországi »kiszehajtás« történeti rétegei.” MTA. 1. Oszt. Közl. 26 (1970), 113–142.

Mándoki László: Busójárás Mohácson. Pécs, 1963.

Marót Károly: „Szent Iván napja.” Ethnographia 50 (1939), 254–296.

Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban. Budapest, 1956.

Nagy Dezső: „A magyar fejfák és díszítményeik.” Folklór archívum 2 (1974).

Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz. Budapest, 1958.

Ortutay Gyula: „Kérdőív betlehemes játékok gyűjtéséhez.” Ethnographia 67 (1956), 91–98.

Papp László: Kiskunhalas népi jogélete. Budapest, 1941.

Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások. Pest, 1867.

Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások. Budapest, 1925.

Sebestyén Gyula: Regös-énekek. Budapest, 1902. (M. Népköltési Gyűjtemény 4.)

Sebestyén Gyula: A regösök. Budapest, 1902. (M. Népköltési Gyűjtemény 5.)

Szendrey Zsigmond–Szendrey Ákos: Szokások. A magyarság néprajza. VI, kötet. Budapest, 1937.

Szőke Béla: A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. Bp., 1962. Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások. Budapest, 1981.

Újváry Zoltán: „Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban.” Műveltség és Hagyomány II 1969.

Újváry Zoltán: „A temetést parodizáló színjátékszerű szokások kérdéséhez.” Szolnok megyei múzeumi évkönyv, 1973, 221–230.

Viski Károly: Drámai hagyományok. A magyarság néprajza. III. Kötet. Budapest, 1935.
Hátra Kezdőlap Előre