BEVEZETÉS

Európa igazságos újjárendezésének előestéjén elérkezett az idő, hogy elővegyük az igazság fegyvereit s a magyar nép vérrel és tudással szerzett jogait és multjában igazolt nemzeti törekvéseit a természeti és történeti igazságok nyilt megvallásával támasszuk alá. Ez a Magyar Történelmi Társulat célja ennek a műnek a kiadásával.

A tudósok, akik ezt a könyvet írásaikkal megtisztelték, nem értenek a propagandához. Időszerű nagy nemzeti célok és törekvések érdekében sem hajlandók ferdítésre vagy szépítésre. Tudományos hitelükre gonddal figyelmezve mondják ki kendőzés nélkül az igazságot, legyen az kedvező, avagy lesujtó magyar népünkre, mert meggyőződésük, hogy az igazság ismerete a nemzetnek csak javára, a népnek csak okulására vezethet, a hazugság és ferdítés mindkettőt lealázza.

Az itt következő tanulmányok sorozata rövid foglalata a szerzők hosszú esztendők részletes kutatásai során elért és nagyobb munkákban, kisebb értekezésekben közrebocsátott tudományos eredményeinek. Egy-egy térkép részletes és alapos tanulmányoknak, hatalmas oklevélkötegek szakszerű feldolgozásának, a kérdések mélyébe hatoló földrajzi, történeti, régészeti, néprajzi, nyelvtudományi, statisztikai kutatásoknak az eredménye. Az írók és tervezők nemcsak tudományos tekintélyükkel szavatolnak minden szóért és minden vonásért, amit itt közreadtak, hanem bármikor készek mindennek részletes adatszerű bizonyítására is.

Végigtekintve ezeken az írásokon, nyugodt lélekkel és a tudós büszkeségével adjuk e kötetet a magyar nép és a baráti nemzetek magyar sorsunk iránt oly melegen érdeklődő fiainak kezébe. Kérjük, fogadják szeretettel és olvassák érdeklődéssel a legjobb magyar tudósok munkájának java gyümölcsét.

Budapesten, 1940 augusztusának első napján.

A Magyar Történelmi Társulat


Magyarország domborművű térképe

Erdélynek és Magyarország keleti részének néprajzi térképe 1910-ben

Erdélynek és Magyarország keleti részének néprajzi térképe az 1930–1939. évi népszámlálások alapján.

Román települések Kelet-Magyarországon a XIII. és XIV. században

Románia települési térképe (1930)