Hentzi vezérőrnagy halálosan megsebesülve esett hatalmamba – Hentzi hajnal 5 óra tájban sebesült meg a mai Szent György téren, egy személyesen vezetett ellenlökés megkísérlésekor. Puskagolyó találta gyomortájon. Az 1849. május 22-ről 23-ra virradó éjszaka, l órakor halt meg. Dr. Moriz Bard, a haldoklót ellátó osztrák katonaorvos Bécsben, 1886. június 3-án kelt érdekes összefoglalója (hiteles gépelt másolata: HL Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc iratai 30/172a) tanúsítja, hogy a sebesült Hentzi bántalmazásáról szóló, osztrák részről propagandisztikus céllal terjesztett hírek alaptalanok. A sebesült Hentzit Rónay János főhadnagy, az I. hadtest egyik dandársegédtisztje vitette át hordágyon a mai Hilton Szálló helyén volt várbeli iskolaépületben felállított szükségkórházból a főhadparancsnokság épületébe, nem utolsósorban azért, hogy az esetleges támadásoktól megóvja.