Jegyzetek

 

Görgey Artúr visszaemlékezéseinek eredeti kiadása: Görgey, Arthur: Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849. 1–2. Bd. Leipzig, Brockhaus, 1852.

Magyar kiadása:

Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Ford. Görgey István. 1–2. köt. Bp. Franklin, 1911.

 

Sorozatunk 1848-as köteteihez hasonlóan ezúttal is közöljük, ha valamelyik irat a korábbi fontosabb forrásgyűjteményekben megjelent. A feltüntetett művek és rövidítésük:

Az aradi vértanúk. S. a. r. Katona Tamás. 1–2. köt. Bp. 1979 (= AV I–II.)

Görgey István: 1848 és 1849-ből. 1–3. köt. Bp. 1885–1888. (= GI I–III.)

Kossuth Lajos összes munkái 14. köt. Kossuth Lajos 1848/49-ben 4. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. 2. r. S. a. r. Barta István. Bp. 1953 (= KLÖM XIV.)

Kossuth Lajos összes munkái 15. köt. Kossuth Lajos 1848/49-ben 5. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. S. a. r. Barta István. Bp. 1955. (= KLÖM XV.)

Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez. 1848–1849. 2. köt. Pest, 1869. (= Pap II.)

Steier Lajos: Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei. Ismeretlen adalékok az 1848–49-iki szabadságharc történetéhez. Bp. 1925. (=Steier II.)

Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Ismeretlen adalékok az 1848–49-iki szabadságharc történetéhez. 1–2. köt. Bp. 1926. (= Steier III–IV.)
Hátra Kezdőlap Előre