5. Lakosai.

Zilah legrégibb lakosai határőrök voltak, a kiknek emlékét egyfelől a Bánkert,*Bánoknak nevezték a határvidékek kormányzóit. másfelől a Székely-nagyutcza őrizte meg.

1150 táján Deésen, Zilahon s Kolozsvárt meg környékén németek telepedtek le*Karácsonyi J.: A Honfoglalás és Erdély, 15. l. s ez magyarázza Zilah német nevét, de erre a Németi hegy neve is emlékeztet.

1705-ben hadi adót vetettek ki a következőkre: Bydeskuti Boldizsár, Szabó Mihály, Arats Szabó György, Borbély Tamás, Tunyogi Péter, Isák Dániel, Gergely Mihály, Pap Miklós, Szakáts György, (tyukól-utczai) Asztalos István, Könyves Mihály, Tamási István, Fábián Mihály, Kováts Pál, Óvári János, Porcsalmi István, Fazekas Máté, Liszkai István, Bátori Szűts György, Radnóti Sámuel, Száva Pál, Gerendás István, Tálas György, Gergely Ferencz, Nemes István, Samarai Szűts Mihály, Mezei Mihály, Tunyogi Ferencz, Tsismadia István, Tokai István, Matoltsi György, Matoltsi Sámuel, Szabó Lőrincz, Asztalos Márton, ifjú Asztalos István, Mester Márton, Nagy István, Dobai Sámuel, Bagossi András, Nagy János.

1715-ben 60 mezővárosi polgár-, 4 zsellér-, 9 taksás-, összesen 73 háztartás fizetett adót; magyar valamennyi; 1720-ban 50 nemes-, 70 mezővárosi polgár-, 31 jobbágy-, 130 zsellér-, összesen 287 háztartás, magyar mind. Ebből következtetve a népesség száma 1715-ben 657, 1720-ban 2583 lélek, mind magyar. E két év között nem lehet akkora ingadozás; azért, mint ezt már másutt is megjegyeztem, ezek az adatok egymás kiegészítésére valók.

1737-től a lakosság a következőkkel szaporodott: marosvásárhelyi {479.} Petri Márton, vérvölgyi Bányai István, Sánta Miklós, Balog Szabó György, Hegyközpályi Kis György, zilahi Takács János, győri Szemerei Szikszai István, kisújszállási Gergely mester, kolozsvári Noé János (1745), angyalosi Imreh Pál (1748), Szász János (1754), Fronitus János (1754).*Catalogus ad indigenatum oppidi Zilah receptorum civium ab anno 1737. Zvlt.

1781-ben homagialis esküt tettek a következő Székely-utczai lakosok:

Ujvárosi Márton, Ujvárosi Sámuel, Öreg Szűts János, Noé Mihály, Szász Mihály, Grilleger János, Sospesser Dániel, Mészáros Kiss Mihály, Varga Sz. János, Kenderesi István, Pirbát István, Varga Mihály, Sz. Kiss András, Tóti Szabó Péter, Szigyártó Győri István, Barta István, Császár Péter, Győri Mihály, V. Szűts István, Nagy Mihály, Pap Márton, Nagy András, Pető János, Pető István, Janka András, Szép György, Fazekas Péter, Fúrú Péter, Filep György, Szűts Ferencz, Egri József, Arats Mihály, Horváth András, Balabás Ferencz, Tétsi György, Nagy Ferencz, Veres Mihály, Radits István, Détsei György, Demeter József, Budai János, Ifj. Orbán János, Ifj. Szűts János, Szűts Ferencz, Haranglábi Mihály, Éltető György, Rátkai Mihály, Göntzi András, Porcsalmi Sámuel, Rátkai Ferencz, Ungvári György, Nyitrai András, Szappanos József, Töntzi János, Budai Mihály, D. Kiss István, Banka András, K. Szabó János, V. Szűts Mihály, V. Szűts Ferencz, Técsi János, Jenei Sámuel, Sz. Kiss Péter, Török Ferencz, Pető Mihály, Szathmári János, Gálfi Sámuel, Tsavari Kováts György, Radits Mihály, Arats Márton, Szőlős Gábor, Eke András, Szántó József, Szűts István, Henrics Lajos, Fóris Márton, Sz. Orbán János, Molnár György, Szép János, Szép István, Dobai Sándor, Nagyangyalosi Zsigmond, Szilágyi Márton, Boldizsár János, Radits András, Bátori Miklós, Kr. Nagy Mihály, K. Szabó György, B. Szabó György, Kováts János, Kis András, Borbély Miklós, Ferentzi Szűts Gáspár, Tserey Imre, Springer Pál, Nagy János, Szász János, Sándor György, F. Székely Mihály, Ifj. Gáll András, Ör. Jártó János, Petri Márton, Bari Zsigmond, Szilágyi Miklós, Bányai János, Rátz János, Medgyaszai István, Losonczi János, Körösfői Sámuel, Vilhelmus Mihály, Bányai István, Id. Szigeti György, Szigeti Mihály, Atya Szabó Zsigmond, Demeter, Dániel, Láda István, Bányai József, Csiz. Szamosközy György, Ifj. Szamosközy György, ifj. Szabó György, Szép István, Fodor Márton, Arats Mihály, Tordai Gergely, Szijártó Márton, Ifj. Varga Mihály, Ifj. Varga Szűcs János, Tétsi Szappanos József, Gáspár János, összesen 133.

{480.} Tyúkól-utczaiak:

Bárdi Ferencz, Botzor Mihály, Kovács Imre, Polgári István, Szabó Sámuel, Filep János, Kemecsei János, Filep György, Szabó János, Pataki Mihály, Fazekas István, Füredi Pethő János, Tót János, Banyara (?) Márton, Diószegi András, Kos János, Nagy Péter, Nádudvari György, Kováts József, Körtvélyesi György, Török Mihály, Szilágyi András, Jancsó András, Tulogdi János, Piskolti András, Nádudvari Márton, Radnóti Márton, Kádár József, Tálos Dániel, Jakab István, Jakab Ferencz, Porcsalmi János, Göntzi István, Botzor Márton, Kováts Pál, Balog Ferencz, Tóth István, Öreg és Ifj. Böszörményi Sz. Ferencz, Szendrei István, Böszörményi István, Kóma György, Lőrinczi János, Porcsalmi István, Osvát József, Osvát Mihály, Ifj. Mihály Mihály, Id. Barna János, Szilágyi Mihály, Nagy János, Nagy Ferencz, Radnóti András, Kis Miklós, Sánta János, J. Pap István, Csukai Sámuel, M. Pap Ferencz, Szilágyi Kis András, Janka Péter, Diószegi István, Diószegi János, Szántó György, Szép Ferencz, Ifj. Barcsy János, Kerekes György, Tsaszar János, Borbély Ferencz, Kerekes András, Máté János, Máté Miklós, Henin György, I. Kis János, Udvarhelyi András, Pataki Ferencz, Szarvas János, Nagy András, Nagy Márton, Id. és Ifj. Marosi Pap Sámuel, M. Pap István, Kis Ferencz, Pataki István, Fazekas Mihály, Varga István, Henin Mihály, Szász Mihály, Harsányi József, Hegedűs Sz. József, Péter István, Gabir (?) István, Kováts János, Szamosközy György, Szabó Pál, Pataki György, Török Dániel, Szőlős György, Németi Mihály, Szép István, Szőlős István, Szép Mihály, Intze Máté, Murányi Márton, Murányi Mihály, Marosi Pap István, Filep András, Veres Ferencz, Id. és Ifj. Gál Péter, Császár Márton, Janka György, Földesi Nagy János, Janka János, Agoston György, Szurkos Mátyás, Tsordás N. János, Id. Földesi Nagy János, Szép József, Tordai János, Intze Mihály, Tsatári János, Máté Mihály, Győri Pál, Ifj. Pap András, Enyedi Sándor, Varga János, Szilágyi István, Janka Péter, Janka Sámuel, Murányi István, Murányi Péter, Szatmári István, Turóczi István, Balabás Mihály, Pataki Márton, Intze Márton, Halmágyi István, Tót András, Debretzeni György, Kemetsei Mihály, összesen 143.

Az alszeg-utczai gazdák:

Asztalos János, Szőnyi Sámuel, Ujvárosi István, Kádár Sámuel, Tartsi András, Seres János, Szappanos Dániel, Borbély András, Raksányi Ferencz, Fogarasi Mihály, Bagosi Ferencz, Kelle Lőrincz, Baksai Ferencz, Makalyi Pál, Dobai Mihály, Ifj. Borbély Mihály, Ifj. Szigeti György, Rátkai Ferencz, Kis István, Szikszai Márton, Goris János, Szőnyi István, N. Szabó János, Balog István, Fits Mihály, Katra György, Kiss András, Fazekas Mihály, Szilágyi János, Erdélyi István, Szabó István, Kerekes András, Barra Péter, Molnár Mihály, S. Kontz Mihály, Balog Gergely, {481.} Tóth István, Balog János, Balog István, Taböcs (?) János, Botzor András, Viski István, Viski János, Szilágyi András, Janka Márton, S. Kontz Pál, Máté György katona, Szabó György, Arats István, Kerekes Gergely, M. Szilágyi János, Nagy András, Máté István, Kováts Ferencz, Somlyai Sámuel, Szász János, Gergely Márton, Molnár György, Faragó István, Róka Sámuel, Szathmári Sándor, Molnár Mihály, Fóris Péter, Debreczeni Szabó Ferencz, Eke András, Lőke Mihály, Eke János, Beregi Márton, Kováts Mihály, Hentzes János, Lakatos János, Simon János, Bagosi István, Gáspár György, Sebe János, Szabó Péter, Szabó Ferencz, Kis András, Haranglábi József, Enyedi Mihály, K. Nagy János, Somlyai Nagy János, Ifj. Urátzi Ferencz, Ifj. Kerekes Mihály, Rátkai József, Keméndi István, Debreczeni Márton, Babó András, Solymosi István, Szerémi György, Öreg Molnár Mihály, Pataki Ferencz, Arats Mihály, Monor István, Lázár Péter, Bogdán Márton, Bogdán Gergely, összesen 105.

Kraszna-utczaiak:

Kállai András, V. Kerekes István, Asztalos Szabó István, Szilágyi B. András, Ifj. Kerekes István, Fülep István, Szűts Márton, Sápi Mihály, Éltető András, Veres András, Éltető Péter, Éltető K. Sándor, Nagy György, Éltető Mihály, Éltető János, Szőnyi Sándor, Faragó György, Kulcsár Márton, Kerekes István, Vajdai Mihály, Szilágyi János, Jakab István, Láda József, Varga János, Faragó András, Debreczeni Sámuel, Besi János, M. Asztalos István, Id. és Ifj. Ambrus Márton, Ambrus András, Vásárhelyi Mihály, Fekete György, Kováts Mihály, Barta Sámuel, Pap Péter, Dombi Márton, Tót István, Erdei György, Besi András, Szepesi János, Tálas János, Nagy Mihály, Csóka János, Deák Pál, Kováts János, Id. Szalontai György, Szalontai István, Ifj. Szalontai György, Id. és Ifj. Pál István, Kováts János, Máté István, Varai Miklós, Szalontai Péter, Kádár András, Erdei János, Kádár István, Balás György, Tőts Mihály, Szigyártó János, Molnár György, Mezei János, Nagy István, Varga Márton, Szilágyi György, Diószegi István, Kultsár Miklós, Szakáts György, Varga István, Erdélyi János, Tatár István, K. Varga Ferencz, M. Szabó István, Nagy Ferencz, M. Orbán János, Pető István, Szilágyi János, Diószegi György, Szabó György, Szabó István, Szabó János, Nagy Márton, Mezei György, Tóth Mihály, Ts. Szabó György, Szilágyi János, Mezei István, Bányai Péter, Mezei Mihály, Szőts György, Szűts János, Tatár Mihály, Horvát József, Jártó Ferencz, Móré György, Nemes Márton, Székely Ferencz, Öreg Jártó György, Szodorai István, Nyitrai Márton, Ör. Szabó István, Nagy János, Asztalos Márton, Tálas Márton, Farkas István, Pap V. István, Rosos János, Körtesi Mihály, Balog Péter, Fóris Mihály, Eke {482.} György, Nagy Mihály, Ifj. Éltető Mihály, Ör. és Ifj. Szakáts Ferencz, Török János, Jártó Ferencz, Tunyogi István, Jártó Márton, Kis Mihály, Pap Ferencz, Villás János, Öreg és Ifj. Villás Pál, Kerekes András, Láda Sámuel, Ifj. Láda János, Szász János, Tatár János, Tunyogi András, Hertzeg Márton, V. Szilágyi János, M. Kerekes Mihály, Szép János, Székely Márton, Tunyogi Mihály, Bányai István, K. Szilágyi István, Öreg Orbán János, Gudor János, Kóma Ferencz, Borbély István, Szilágyi Ferencz, Antal János, Simonfi Ferencz, Gyulafi Ferencz, Öreg Asztalos Dávid, Barta György, Tulogdi Pál, Székely István, Tulogdi Péter, Horvát István, Orbán Márton, Kováts Mihály, Tokai Sámuel, Putnoki Mihály, Kerekes György, Gyalai József, Tatár András, Tamás András, Gaál István, Öreg Anner (?) Márton, Sándor Márton, Lugosi Péter, Lugosi János, Öreg Asztalos István, Asztalos Mihály, Máté János, Szántó István, Debretzeni Sándor, Erdődi János, Molnár Vaszily, összesen 187.

Ezek szerint 1781-ben Zilahon a jobbágyi hűségesküt letett lakosok száma volt 568.

1849-ben lakosságát Kanya Pál 8500 lélekre teszi.*Kanya Pál: Népsz. Földr. Okt. 77. l.

1854-ben lakosai részint földmívesek, részint mesteremberek és kereskedők s hivatalnokok, de «kitünőbb foglalkozásuk a szőlőművelés, minélfogva és ma is szigorúan fennálló Statutumánál fogva ide senkinek is elkocsmároltatás végett idegen bort, confiscatio alatt, behozni nem szabad». Ebben az évben népessége 4395, idegen 118, összesen 4514 lélek. Család 870, idegen 34, összesen 904.*Zvlt.

Népességét egy statisztikai tábla már 1869-ben 6500 lélekre emeli. Ebből a számból mintegy 1000 a róm. katholikus lakosságra, 100 a gör. katholikusokra, 50 az izraelitákra esik, a többi református és magyar, ez utóbbiakhoz számítvák az itt lakó örmények és tótok is.*Szilágyi Ferencz: Zilah Történelméből, 11. l.

Az 1890-diki népszámlálás szerint lélekszáma 6474; nyelvre nézve magyar 5992, német 35, tót 17, oláh 392, egyéb nyelvű 101; vallásra nézve r. kath. 1017, gör. kath. 406, gör. kel. 5, ágost. hitv. evang. 36, evang. reform. 4786, unit. 9, izr. 201, {483.} örm. kat. 14. Házak száma 1437. A legutóbbi népszámlálás szerint 1671 a lakott és 91 a nem lakott házak száma; háztartás 1684, mezei lakóház 96 s mezei háztartás 90 van. A lakosság összes száma 7376, tehát a szaporodás 13.93%.