{547.} 17. Egyesületek.

Zilahon székel a Szilágyvármegye Wesselényi-Egyesület, a mely a nagy Wesselényi neve alatt jött létre 1883-ban. Tagjainak száma (1899-ben) a) alapítók 79, b) rendesek egyszersmindenkorra 10 frttal 74, évenként 5 frttal 4, évenként 2 forinttal, 1 évenként 1 frttal 664, összesen 743, c) pártoló tagok száma 1285. Vagyona 1899 szeptember 20-án a) ingatlanokban 1200 frt 94 kr., b) készpénzben 3195 frt 17 kr., c) követelésekben 1791 frt 62 kr., összesen 6187 frt 73 kr. Az egyesület eleinte óvóintézetek létesítésére, fentartására fordította erejét, újabban tanulókat, tanítókat segélyez és jutalmaz inkább. Itt székel még a Szilágyvármegyei Gazdasági Egyesület, a Szilágyvármegyei Muzeum-Egyesület, továbbá a Zilahi-Nőegylet, Daloskör stb. Van két kaszinója (az egyik még 1838-ban keletkezett) és két pénzintézete.