Mocsi.

A Váradi Regestrumban pár helyt Mochy faluról van szó. A Mochy faluba való (de villa Mochy) Miklós pristaldus előtt lopással vádolnak egy jobbágyot; Mochy villabeli Bata pristaldus volt, mikor egy Czékus nevű Kávás falubelit bizonyos holmi erőszakos elvételével vádolnak.

Az ide való János lopással vádolta falubelijét Atakurt Tóbiás, udvarbíró és az Illédre való Macobius pristaldus előtt. Atakur a vas hordozásával igazolta magát. Kandra Kabos {71.} Illéd puszta és Ér-Kávás szomszédságába helyezi Mochy villát; de e mellett felteszi a kérdést vajjon nem Ér-Mindszent vagy Ér-Szent-Király eredeti neve?*Kandra: V. R. 168, 180., 182. l. 7. sz. j.

Nálunk nincs semmi más nyoma Mocsi falunak; de ugyancsak a Váradi Regestrumban a Mochy falvából való dubukai várnépek (Castrenses Dubukai) meg Kedvelő, Finta és Péter várjobbágyok szerepelnek, a kik azzal vádolják Telegvény fiát, Gumbertet, hogy beszármazott és hogy erővel foglalta el az ő földjüket. E vádlókat a király meghagyására kihallgatja Demeter mester és Váradra rendeli őket tűzvas próbára, mely elől azonban mindnyájan meghátrálnak és beismerik, hogy Gumbertet, a mint maga állítá, (patronatusi) kegyúri jogon illeti meg ama föld fele része.*U. o. 114., 115., 116. l. Ezt a Mochyt Kandra Kabos már Kolozs vármegyébe helyezi Kolozsvártól keletre.