Pecsely.

Pechey, Rechel(?) 1205-1235, Pechel 1270, Petsei, Pecsel 1481, Peczel 1508, Pethel 1523, Petserd 1753, Petsej 1808, románul Pecsie 1733.

Pecsely orosz eredetű, öt házat jelent.

Krasznavármegyei helység. 1481-ben Valkó, 1594-ben, 1658-ban Somlyó tartozéka.

1270-ben Pechel földről van szó a krasznai várhoz tartozó Horváth nevű föld határjárónál.*Bideskúthi György, ippi birtokos családi levelei közt.

A Váradi Regestrumban kétszer találjuk. A Rechel villa-beli Szalók Topa, krasznai udvarbíró és Bán villabeli Galsa pristaldus előtt azzal vádolta Botocun villabeli Márkot, Ivánt és Marczelt, hogy elvették négy ökrét. Szalók a vas hordozásával igazolta állítását.*Kandra Kabos Rechelt Keczelnek tartja, de a Pecselyre való értelmezést nem mondja lehetetlennek. (Kandra K.: V. R. 278., 279. l. 7. sz. j., 280. l.) A Pechey falubeli Pomel rablással vádolta falubelijeit: Damost és Tumpat, továbbá valkói Bást Tu(m)pa, krasznai udvarbíró, Ruben bilotus és András pristaldus előtt. Bás és Damos a vas hordozásával beigazolták ártatlanságukat; Tumpa csak később jelent meg Váradon, mondván, hogy a bírák előtt igazolta kimaradását.*U. o. 428. l. és 429. l. 7. sz. j.

Pechel jobbágytelkes birtokba, mint Valkó tartozékába, 1341-ben Dancs mestert akarták beiktatni, de tiltakozott Vincze tasnádi plébános András erdélyi püspök nevében, azt állítva, hogy az Bantheluke-vel és a Rubenhyge nevű hegygyel együtt a szent Mihály egyház birtoka.*Dl. 3422.

Azután a birtoklás története az 1481, 1491, 1497, 1508, 1520, 1523, 1537, 1550, 1559, 1575, 1648, 1753, 1760. éveken {218.} át teljesen egyezik Bagolyfalva történetével.*A levéltári jelzeteket l. ott. Ez időközben a név változatai: Petsel 1481, 1497, 1648, 1760, Pechel 1491, 1492, 1508, 1550, 1575, egybeírva is: Maronpechel 1575 (Lelesz, C. Kraszn. Prot. 21. fol. 100) Peczel 1508, 1537, Petel 1520. Pecsel, Pethel 1523, Pecsely 1648, Petserd 1753. Ez évszázadokból csakis annyit említek meg, hogy Pechel birtokot 1547-ben egyenlően osztották fel Sarmasági András felperes és Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István alperesek közt,*Bl. fasc. KK. nr. 4. a kik ellen Peczel megosztása tárgyában 1548-ban Sarmasági András és Valkói Miklósné Csire Petronella pert folytattak.*Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 4. nr. 15.

1808-ban Petsejben 63 antiqua és 28 nova jobbágytelke volt gr. Kendefi Eleknének.*Szv. lt.

A gör. katholikusoknak fatemplomuk van itt. Anyakönyvük 1863-ban kezdődik.*Sch. 1886. 148. lap.

1733-ban (Pecsie) 30 volt az oláh családok száma; görög-keleti papját Gábornak hívták.*Tr. A Kis-Bán s Somlyó közötti Pecs-en 1750-ben 159 a görög katholikus lelkek száma. Egy templomról, papról, sekrestyés egyházfiról s belső telekről van szó.*Tr. 1901. IX. 288. l.

A községben két elemi népiskola van: községi és görög kath., egytanterműek.

Pecselyben 1594-ben 10 kapuszám,*V. ö. II. kötet 200. l. 1658-ban 27 család s 27 puszta telek*U. o. 214. l. volt; de már 1715-ben lakatlan. Azután kezdett újra telepűlni. 1720-ban már 22 háztartás fizetett adót; magyar 9, oláh 13, a miből következtetve a népesség száma 1720-ban 198 lélek, 81 magyar és 117 oláh.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 69. l.

Báthori Zsófiának 1669-diki rendelkezése szerint Pecsely, mint a somlyai jószág tartozéka évenként kétszázhuszonnégy kősót tartozott kiszállítani és két ökröt adni.*V. ö. II. k. 226. lap. 1658-beli jobbágyszolgálmányait már előbb láttuk.*V. ö. II. k. 214. lap.

1847-ben a lakosok száma 157; gör. kath. 153, izr. 4.*Nagyv. Nvk. 1847. 102. l.

{219.} 1890-ben 620 lakosa van; nyelvre nézve német 15, oláh 605: vallásra nézve gör. kath. 605, izr. 15. Házak száma 138.

A művelés alatti területből 1720-ban adózás czéljaira összeírtak szántóföldet 106 köblöst, rétet 95 kaszást.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 69. l.

1895-ben gazdaságainak száma 177, területe 1978 katasztrális hold, a melyből szántóföld 815, erdő 542, legelő 264, rét 203, kert 78, szőlő parlag 23, nádas 1 hold.*Mg. St. 498.

A községnek 1900-ban 26,842 K 6 f becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 3008 K 64 f.

Határrészei: Pădurea pe deal = Padurjá pë gyál (a dombon fekvő erdő), Faţa Mázsáruluj = Fáczá Mázsáruluj (Mázsár felülete), Dosul = Doszul (hát), Copăcel = Kopacsël (kis fa), Berek (Berc = Bërk), Völgy (Lunka), Coaste = Kasztë (halom), Vüle Pe Deal = Gyijilë Pë Gyál (a hegyen fekvő szőlők), Dealul Borásuluj = Gyálul Borásuluj (Borás dombja), Viile După Deal = Gyijilë Dupa Gyál (a hegyen túl fekvő szőlők), Arisztrij Delniţe = Arisztrij Gyëlnyiczë (Arisztrij-szántóföldek), Arisztrij pe sub vie = Arisztrij pë szub gyije (a szőlőhegy lábánál elterülő Arisztrij), Csonkás, Dealul Dumbravii = Gyálul Dumbrávij (a berek dombja), Dealul Lat = Gyálul Lát (a széles domb), Pë Válë (patakmente), Dîmbul Negru = Dimbul Nyëgru (a fekete domb), Şes = Sesz (síkság).