Szennyes.

Az erdélyi káptalannak 1411-diki bizonyságlevele szerint Szenyes prædiumban (előfordúl Kusalylyal) bizonyos birtokot kapott az erdélyi püspök és az erdélyi eklézsia János mestertől, Kusalyi Jakcsi fiának Györgynek a fiától.*Fejér, X. 5. 137.